Αλλαγή Κύριου Server και Nameserver IPs

  • Sunday, 4th November, 2018
  • 06:47am

Από χθες 03/11/2018, ο κύριος server της εταιρίας στον οποίο βρίσκεται η σελίδα (https://stigma.host) άλλαξε, και μεταφέρθηκε κι αυτός σε άλλο datacenter, πλέον σε Αγγλικό έδαφος! Αυτό έγινε ως κομμάτι συντονισμένων κινήσεων έτσι ώστε να σταματήσει το πρόβλημα με τις υπηρεσίες που δε θεωρούν ύποπτα τα  emails από τα nameserver μας. Ως αποτέλεσμα ιστορικού  πελατών, που είχαν αφήσει τους λογαριασμούς τους χωρίς επιτήρηση. και είχαν πάρει τον έλεγχο αυτών hackers.

Η κίνηση αυτή θα βοηθήσει αρκετά! Ωστόσο, οι πελάτες της εταιρίας, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή των ρυθμίσεων τους, εφόσον χρησιμοποιούν τα συνιστώμενα nameservers.

Μετά τιμής, StigmaHost / PlegmaHost team!

« Πίσω