Αναβάθμιση PHP 7

  • Thursday, 15th September, 2016
  • 19:56pm
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της PHP 7 στους Server μας.Για την αποφυγή προβλημάτων με τις ιστοσελίδες που είναι ενεργές έχουμε κρατήσει ως κύρια έκδοση την PHP 5.6. Αν θέλετε να αναβαθμίσετε την PHP σε 7, μπορείτε να το κάνετε μέσω του CPANEL και την επιλογή SELECT PHP VERSION

Με εκτίμηση
Η ομάδα της Stigmahost« Πίσω